rick filosofeert

elitair, elegant, arrogant, sinds 14 mei 1977

De KNSB Moet opsplitsen

Het vertrek van Doekle Terpstra bij de KNSB had voorkomen kunnen worden, wanneer hij - zijn CNV achtergrond getrouw - een Salomons oordeel had uitgesproken. Immers, hier vochten twee/drie plaatsen, om hetzelfde kind. Wat nu mijns inziens de oplossing was geweest, en meteen het schaatsen een enorme boost had gegeven, was het opsplitsen van dat kind, en meteen de schaatsfamilie.

Wanneer de Friezen uit de KNSB waren gestapt en hun eigen Fryske Schaatsbond hadden opgericht waren er immers een paar vliegen tegelijk aangepakt. Er zou ruimte zijn voor een stadion in beide schaatslanden. Daarnaast zou er een nieuwe rivaliteit worden geschapen die de populariteit van het schaatsen tot ongekende hoogte had gedreven: de Hollanders tegen de Friezen op EK en WK. Het zou zijn alsof de slag bij Vronen (1297) nooit verloren was. "klink dan, en daverje!"