Het verhaal van de held

21/11/2012 Door Rick Lindeman

Gisteren was ik op een bijeenkomst van de Kenniscommunity Groepsfacilitatie.  Frank Little en Berthe Jongejan verzorgden een sessie over Storytelling. Het vertellen van verhalen wordt niet alleen steeds belangrijker in marketing en communicatie. Ook aan een workshop kan storytelling een buitengewoon effectieve bijdrage leveren.

Allereerst is het goed om te kijken wat een verhaal nu eigenlijk is. Joseph Campbell heeft in zijn “Held met de duizend gezichten” een model beschreven waar de meeste klassieke mythen en sagen aan voldoen. (Te vinden in onze boekwinkel) De zogenaamde reis van de held is vergelijkbaar De held moet een beproeving door staan, heeft vaak een mentor, er is een tegenslag. De held overwint deze uiteindelijk. In de afbeelding is dit uitgebreider te zien. Bekend is dat George Lucas en Christopher Vogler dit schema strak aanhielden toen ze Star Wars en The Matrix maakten.

Jongejan en Little bespraken the Wall of Wonder. Dit is een ander hulpmiddel om een verhaal op te zetten. De te bespreken situatie wordt vanuit 9 perspectieven beschreven. Op de ene as staan verleden, heden en toekomst. Op de andere as staan de organisatie zelf, de omgeving en de wereld. Wanneer dit is ingevuld zijn dit elementen om een verhaal mee te bouwen.

 Een workshop bestaat vaak uit een divergerende fase en een convergerende fase. In de eerste fase worden ideeën gegenereerd. In de tweede fase worden ideeën geslecteerd en uitgewerkt. (Meer  hierover in deze blog). In beide fasen kan een storytelling een rol spelen.

In de divergerende fase kan een verhaal gebruikt worden om te ideeën te stimuleren en om de plekken te ontdekken in het verhaal waar ideeën zouden kunnen werken. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld wanneer je samen met de deelnemers kijkt naar naar wel reis een klant aflegt. Dit heet in de theorie van Service Design de Customer Journey.

Binnen ons programma Van Hot Naar Her zijn we samen met de reizigers letterlijk gaan kijken hoe zij hun reis afleggen en welke emoties ze daarbij voelden. We ontdekten samen de zogenaamde “Touchpoints” waar je de reiziger beslissingen maakt en je als vervoerder invloed kan hebben op het comfort van de reiziger. Rond deze punten werden vervolgens ideeën bedacht.

Co creatie 1
In de converende fase kan het verhaal gebruikt worden als verbindend element. Als er een goed verhaal met een aantal van de bedachte ideeën is te maken is het misschien de moeite waard om die ideeën in samenhang uit te werken.

Als er een idee is uitgewerkt, kan een verhaal ook als check dienen. Is de reis die de held met dit idee aflegt een kloppend verhaal? Welke relatie heeft de held met het idee. Hoe weet hij er eigenlijk van?

Wanneer dit verhaal logisch is, kan het de basis worden van een business model, en kan bijvoorbeeld een Business Model  Canvas worden ingevuld.

Wat is jouw verhaal? Vertel het ons!