Blog

nov 11th

Lectio Divina

Posted by with 2 Comments
Ook de kerkelijke wereld kent haar werkvormen. Reinoud Karssenberg (van Workshop2go) wees me vandaag op de Lectio Divina. Van oorsprong is dit een middel om “het woord van God” of bijvoorbeeld de werken van kerkvaders als Sint Augustinus tot je te nemen, Het is één van de kernbegrippen van het spirituele kloosterleven van monniken.
Dit lezen kent vier fasen die een aantal keer worden herhaald
  • lectio – lezing van de tekst
  • meditatio – overweging van de tekst
  • oratio – gebed
  • contemplatio – nadere beschouwing
Als werkvorm komen deze fasen ook terug. De deelnemers zitten in een kring. Drie deelnemers zitten in het midden van de kring. Eén begint zijn verhaal (over de situatie, de entiteit van de workshop etc) te vertellen. Dan is het drie muniten stil. Mensen krijgen de gelegenheid om over het verhaal na te denken.
Drie minuten kan best lang zijn. Vervolgens wordt aan iedereen een reactie van één zin gevraagd over het gezegde.
Dan begint de tweede ronde. De tweede persoon in het midden begint zijn verhaal. Ook dan is het stil. De vraag aan iedereen is nu een stukje dieper. “Wat raakte jou in dit verhaal?”. Tenslotte vertelt de derde persoon in het midden zijn verhaal. Weer is het dan stil. De laatste rond vraag luidt “En wat gaan we nu doen”
Deze werkvorm zorgt voor betrokkenheid bij het onderwerp en kan als start dienen van een workshop over bijvoorbeeld een organisatievorm.