Schetsen in de schuit

06/03/2013 Door Rick Lindeman

Afgelopen maandag presenteerde de Dienst Landelijk Gebied haar Schetsschuit aan de Kenniscommunity Groepsfacilitatie. Dit is een methode waarin met stakeholders een toekomstbeeld voor een gebied wordt geschetst.

Kcf schetsschuit

De methode wordt gebruikt om samen met stakeholders een stap te maken in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Soms is dat op verzoek van de provincie, maar vaak ook van ondernemers en bewoners van het gebied.

De schetsschuit begint vaak met een rondrit door het gebied waar moet worden ontworpen. Zo is er bijvoorbeeld een schetsschuit geweest in het gebied van de Hollandse Waterlinie.

waterlinie

Vervolgens wordt in thema groepen (cultuur, landbouw, recreatie, natuur etc) gekeken wat er nu eigenlijk mooi en minder is aan het gebied. Hierbij zit een procesbegeleider die het meteen visueel weergeeft. Hiervoor wordt kalkpapier bovenop een kaart gebruikt.

Volgende rondes gaan bijvoorbeeld over wat de droom zou zijn voor het gebied, of de gevolgen van een ontwikkeling. Hiervoor worden dan gemengde groepen gebruikt. Doordat steeds direct door de facilitator het gezegde op de kaart wordt geschetst, is meteen duidelijk wat de impact van een idee of een ingreep is.

Mooi is dan ook te zien hoe het penseel zelf een faciliteren de impact heeft. Iedereen komt aan bod, en de schreeuwers worden getemd door de macht van de stift.

Hierbij zijn er veel verschijningsvormen. Soms kan je in het proces van schaal wisselen, wat een heel andere dynamiek geeft. En ga je uit van een opgave, de belangen van een actor of van de waarde van een gebied. Elk vertrekpunt kent zijn eigen dynamiek. Een schetsschuit kan een middag duren, maar ook enige dagen.

De schetsschuit biedt een mooie manier om van bril te wisselen tijdens een ruimtelijk proces. Door het goed in te bedden in het ruimtelijk proces kan het het draagvlak en de creativiteit van de landschaparchitectuur versterken.
Kcf schetsschuit