Een arena vol effecten

17/04/2013 Door Rick Lindeman

Laatst had ik het al eens over de Schetsschuit. Een mooie visuele manier om collectief ruimtelijke interventies te ontwerpen. Jeroen van den Brink wees me onlangs op de Effecten Arena. Dit is een manier van werken om juist de effecten van ruimtelijke interventies in kaart te brengen.

In de kern is het een stakeholderanalyse. De contributors (hier investeerders) en de benificiaries (hier incasserende) staan aan de buitenkant van de Arena. Midden in de arena staan de onderdelen van de maatregel en de effecten op verschillende doelstellingen.

Samen met betrokkenen verbind je de investeerders met effecten en incasseerders door letterlijk lijnen in de Arena te trekken.

Het werkt op deze manier om snel de effecten van een maatregel op verschillende terreinen in kaart te brengen. Hierdoor is hij ook goed geschikt voor een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse.

Ik denk niet dat je hem los moeten gebruiken. Naast dat hij bij ingewikkelde problemen niet heel makkelijk communiceert, mist hij een ander belangrijk onderdeel van Stakeholder analyses.

Voor het effecturen van de maatregel is namelijk vaak nog een andere manier van kijken naar stakeholders nodig. Een perspectief dat de verhouding van de stakeholders tot elkaar bekijkt. Een voorbeeld is deze figuur van Mindtools. Hier worden de stakholders op de assen van macht en betrokkenheid uitgezet.

Desalniettemin is de Effectenarena een mooie manier op de effecten van een interventie op een rij te zetten. De site is ook een aanrader, vol voorbeelden, van de SS Rotterdam tot een proeftuin van Vrouwenopvang.