Een Muze van de co-creatie

14/06/2013 Door Rick Lindeman

Homerus riep de muzen aan ter inspiratie van zijn verhalen. Niet alleen de blinde dichter heeft die goddelijke inspiratie nodig, maar ook een gebruiker, een klant, een reiziger waarmee willen cocreëren.

Immers, vaak is alleen betrokkenheid niet genoeg om de gebruiker zijn idee te laten formuleren. In een proces van service design ontwikkelen we tools om gebruiker vanuit zijn of haar behoefte te laten mee denken. Eén van de mooiste dingen van ons vak is dan ook de verbinding te leggen tussen de vraag van de opdrachtgever en de behoefte van de doelgroep.

Gisteren was ik op bezoek bij Muzus. Dit is het bedrijf van Sanne Kistemaker en haar zus. Zij hebben de droom om één van die Muzen te zijn. En dat gaat dan niet om mythische verhalen maar om praktische zaken zoals verzekeringen en oordopjes. Zij doen dit onder meer door voor het ontwerpen eerst de “context te mappen“, om goed de behoeften in kaart te brengen.

Sanne en ik raakten in gesprek naar aanleiding van een artikel in Verkeer in Beeld. Hierin beschreef ze haar cocreatie project in de regio Arnhem-Nijmegen. Naast dat het geweldig is dat cocreatie aanpakken gedeeld worden (voor mij is het hoe de overheid zou moeten werken) , sloot dit project geweldig aan bij ons project Van Hot Naar Her.

In Van Hot Naar Her dachten we samen met reizigers na over een beter voor- en natransport. In het project van Muzus ging de regio Arnhem Nijmegen in discussie met gebruikers van een corridor rond de A12 van Arnhem naar het Oosten. Door de maatregelen die ze hadden bedacht te koppelen aan de behoeften van de gebruikers, konden de regio zien of ze op juiste weg waren. Dit gebeurde zelf fysiek, door de behoefte van de persona’s met een touwtje aan de maatregel te koppelen.

Om samen te creëren heeft Muzus ook een aantal tools ontwikkeld. het mooiste vond ik het Aantafelkleed. Dit is een tool waar opdrachtgever, ontwerper en gebruiker letterlijk samen aan tafel in gesprek komen over het project. Het deed me erg denken aan de schetsschuit, waar ik eerder over schreef.

Cocreatie een hippe term die veel gebruikt wordt. Zo laat Lay’s Een chipsmaak ontwerpen door zijn klanten. Dat gaat echter meer om fans aan je brand verbinden, dan echt samen iets te ontwerpen. Wanneer Cocreatie goed wordt ingezet, is het één van de krachtigste tools om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.