Zwarte Zwanen

05/07/2013 Door Rick Lindeman

Een zwarte zwaan zie je niet zo vaak. Volgens sommigen kwam deze Zwaan zelfs niet in Engeland voor. Juvenalis (60-133) beschreef onverwachte zaken al als “rara avis in terris nigroque simillima cygno“. (zoals een zeldzame vogel op het land, als de zwarte zwaan)
Waar de witte zwaan het symbool werd van onze nationale luchtvaartmaatschappij, bleef de zwarte zwaan onbekend en zijn verschijning onverwacht.

Nassim Taleb (Libanon, 1960) schreef in 2007 een boek over Zwarte Zwanen, waar hij hij onverwachte, grootse gebeurtenissen beschrijft. Hij kwam uit de financiële wereld. En hij kijkt dan ook voor zijn voorbeelden naar gebeurtenissen aldaar. De krach van 1987 was misschien wel te voorspellen geweest door de systemen, maar die van 2001 niet. Daar gingen immers de aanslagen van 11 september aan vooraf.

Taleb verbreedde zijn theorie later. Immers ook andere grote gebeurtenissen waren vaak niet te voorspellen, maar hadden wel een grote impact. Dat geldt ook voor innovaties. Waarom miste Nokia de slag om de smartphones bijvoorbeeld compleet?

De Libanees definieerde een zwarte zwaan gebeurtenis uiteindelijk met de volgende drie kernmerken.
– De impact is groot
– De gebeurtenis is onverwacht.
– Achteraf wordt geprobeerd hem minder onverwacht te maken door hem te verklaren.

Om beter met dit soort gebeurtenissen om te gaan, en er misschien wel gebruik van te maken, moet je zorgen dat je “zwarte zwaan proof” wordt. Taleb zei hierover dat wat voor de kalkoen onverwacht is, dat helemaal niet voor de slager is. De truc is dan ook om te zorgen dat je niet de kalkoen bent.

Om dit te onderzoeken is het LEF future center (waar ik ook faciliteer) samen met de Future Center Alliance (Samenwerkingsverband Future Centers) het (internet) project Black Swans gestart. Want door zelf een beetje Zwaan te worden en hier over meer te denken, kom je verder.

Het boek is te koop in onze boekwinkel