De waardenfabriek

05/12/2014 Door Rick Lindeman

Vorige week deed ik mee aan een sessie van de Hogeschool Windesheim in samenwerking met CROW, Planbureau voor de Leefomgeving en de Radboud Universiteit. Het ging over het maken van een waardekaart rond mobiliteit. De sessie werd begeleid door de Argumentenfabriek. Zij zijn bekend van de Volkskrant (Frank Kalshoven) en hun argumentenkaarten. Dit zijn overzichtelijke mindmaps waarin een bepaald vraagstuk (Moet de pensioenleeftijd naar 67?) helemaal wordt uitgerafeld. Alle argumenten staan dan op een rij. Dit maakt (in hun termen) “Helder Denken”mogelijk.

 

Voor dit onderzoek gaan ze nog een stapje verder. Ze willen kijken welke waarden onder die argumenten liggen. een redeneerlijn werkt dan bijvoorbeeld zo: Mensen stappen toch niet uit hun auto -> Hun auto brengt hun overal naar toe -> Dit geeft aan hen een gevoel van vrijheid -> dat raakt aan hun waarde van Autonomie.

De onderzoekers doen dit door rond een aantal thema’s workshops te houden waar onderwerpen als Spitsmijden en de OV-subsidies worden bekeken en aan welke waarden de pro- en contra-argumenten raken. De onderzoekers doen daar vervolgens een meta-analyse op en komen zo tot een conceptkaart die ze weer toetsen.

Dit leverde in het gezelschap mooie diepe en fundamentele discussies op. De onderzoekers en facilitators hadden een beetje de passie van hun gezelschap onderschat, want we hadden nog nachten kunnen doorgaan.

Interessant is ook dat een op de ratio gebaseerd instrument als de Argumentenkaart wordt gekoppeld aan dieper liggende waarden. Dit in een tijd waarin ook in de verkeerskunde eindelijk afstand wordt genomen van de mens als rationeel wezen.

Ik ben erg benieuwd naar de definitieve kaart.