Lean in gesprek met de Natuur

30/12/2018 Door Rick Lindeman

In een reeks die ons al tien lessen over slimme sturing, tien tips voor de energieke ambtenaar en tien natuurlijke perspectieven bracht, is er een nieuw deel verschenen. In ‘Tien Ideeën voor circu-lean organisereren (Te verkrijgen op deze site, pdf gratis) gaan Lean-Deskundige Linda Louwissen en Biomimicry-adviseur Bowine Wijffels in gesprek over hoe de principes van Lean zich verhouden met de 6 ‘life’ principes die Biomimicry gebruikt.

Beukenbos – Foto via Pixabay – vrij te gebruiken

De dames starten met een korte heldere uitleg van hun vakgebied. De lean-principes – het voorkomen van verspillingen, het continu leren van organisaties en de basis principes van biomimicry -Feedbackloops, Evolutie en Adaptatie worden kort beschreven.

Vervolgens wordt er op de Lean manier gewerkt door te werken met Klantvragen. De toegevoegde waarde van de klant is daar inmiddels het uitgangspunt. Eerst wordt gekeken hoe lean deze vraag zou oplossen, en vervolgens naar de handvatten die Biomimicry biedt. Vervolgens wordt een conclusie getrokken waarin beide scholen samenkomen.

Eén van de mooiste voorbeelden vind ik de vraag over circulair werken. Waar Linda vooral kijkt naar het process en de noodzaak om met de hele keten samen te werken (Veel bedrijven optimaliseren immers alleen hun eigen proces), kijkt Bowine naar het Beukenbos en de consumenten, reducenten en producenten in dat bos. Beide voorbeelden kunnen een keten helpen om samen te komen.

En samen komen zullen we moeten, omvat de uitgangspunten van Parijs en het klimaat akkoord een succes met elkaar te maken. Dit boekje biedt een mooie frisse start voor 2019 om daar stap in te zetten. Het biedt zowel perspectieven voor een businessmodel als voor onze samenleving. En dat in 60 pagina’s.