Vlaanderen en Creativiteit

05/01/2012 Door Rick Lindeman

Naast onze bekende vrienden van COCD, de creators van de onvolprezen COCD box voor het snel selecteren van gebrainstormde ideeën, ontdekte ik laatst ook Flanders DC, het door de Vlaamse overheid gefinancierde Vlaamse centrum voor ondernemerscreativiteit.

Ook zij zijn actief met brainstormen en geven bijvoorbeeld een boekje uit over hun GPS methode voor Brainstormen. Hierin genereert men eerst Ideeën, vervolgens selecteert men de beste drie en werkt die verder uit.

Daarnaast werken ze in Thinkit samen met de Finnen van Creative Tampere om te komen tot Co-innovatie, waarmee ze bijvoorbeeld de kennisoverdracht theorie van Nonaka en Takeuchi om tot gezamenlijke innovatie te komen.

En dus vraag ik mij af Is juist België, door/ondanks zijn ‘interessante’ staatstructuur, een lichtend voorbeeld voor om onze creativiteit te stimuleren? Immers, weinig af te dingen op de creativiteit van onze Belgische partners Mobiel 21, Polis etc..