Gedragsverandering is soms best simpel

06/04/2012 Door Rick Lindeman

Veel bijeenkomsten die wij doen gaan over gedragsverandering. Niet zozeer van de mensen in die bijeenkomst, maar van anderen. En vaak zijn die mensen er niet eens bij. Ook daar kan je een blog over volschrijven, maar dat is voor een andere keer.

Friso Metz heeft in het zijn toegankelijke blog over reisgedrag over de theorie van Cialdini. Hierin gaat het vooral over hoe individuele personen hun gedrag veranderen. Hij noemt er een paar mooie voorbeelden bij in zijn praktijk van he reisgedrag. Bijvoorbeeld het creëren van voorbeeldgedrag door het testen van E-bikes voor drie weken in Odense, iets dat nu navolging vindt in veel bedrijven. Ook hier bij Agentschap NL gebeurt het nu. En inderdaad kopen een aantal collega’s nu een e-bike (Ik blijf gewoon fietsen, maar vond het testen heerlijk)

Voor het gedrag veranderen van hele groepen heeft Cees Egmond in zijn dissertatie een hele theorie opgezet. Wat zijn nu de factoren die mensen energiezuinig gedrag laten vertonen?  Hoe kan je die beïnvloeden? Een praktische versie hiervan is te vinden in zijn instrumentenplanner.

Maar de overheid heeft in deze samenleving natuurlijk al lang niet meer alle touwtjes in handen. In het geweldige “Beweging Bestendigen“, uitgegeven door de NSOB, beschrijft Mark van Twist hoe in het Rizoom te sturen. Het Rizoom is het ondergrondse netwerk tussen planten. Als je denkt al het onkruid te hebben gewied, duikt er toch weer een plantje op. Zo ziet Van Twist de samenleving. Daar kan je nog steeds sturing op uitoefenen, maar niet meer als voorheen.

Op deze Goede Vrijdag, waar velen al van een wel verdiende paasvakantie of een uitvoering van de Matthäus genieten, wilde ik echter een andere manier van gedragsverandering laten zijn. Als mensen iets leuk vinden, willen ze vaak wel hun gedrag aanpassen. Op het station Odenplan van de Stockholmse metro werd deze “Fun Theory” getest. En kijk naar het resultaat.

Update: Via twitter vroegen een aantal mensen me over het effect op lange termijn van de Fun Theory. Aangezien het begon als een Volkswagen (Viral) campagne, is het niet echt heel erg onderbouwd, maar het sluit wel aan bij een van de krachtigste principes van gedragsverandering, Bekrachten van gedrag. Dit Artikel probeert wat theoretische onderbouwing te geven.