Een Conversatietool voor een moeilijke sector

01/05/2012 Door Rick Lindeman

Een mooi voorbeeld hoe de sector zelf een werkvorm kan opzetten op partners bij elkaar te brengen. De conversatietool in het Leerlingenvervoer zorgt dat partijen met tegengestelde belangen bij elkaar te brengen.

Het leerlingen vervoer is gedecentraliseerd. Gemeenten besteden het vervoer aan. Veel gesprekken tussen de partijen vonden plaats bij problemen of contractbesprekingen. Hierdoor was het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan over achterliggende beweegredenen voor keuzes. KPVV  heeft hiervoor een tool ontwikkeld.  Zie het filmpje voor een impressie.