Pecha Kucha

10/10/2011 Door Rick Lindeman

Agentschap NL heeft een aantal werkvormen om meetings beter in te vullen, die zij toegepast binnen haar organisatie gebundeld in de “Pimp my meeting Box”. Meer informatie bij moderatieteam@agentschapnl.nl

Ik heb zelf voor deze toolbox de pagina “Pecha Kucha” geschreven, deze is hieronder te vinden.

Wat, waarom en wanneer

Heb je een aantal inleiders nodig voor de workshop, of komt er een verzoek tot het verzorgen van een congres waar je niet om powerpoint heen kunt, dan kan je denken aan het toepassen van Pecha Kucha

Pecha Kucha (ペチャクチャ) is Japans voor gebabbel. Het is in 2003 ontwikkeld door het KDa (Klein-Dytham Architecture) in Tokyo. Het idee is dat elke inleider 20 dia’s gevuld met alleen beeld presenteert. Deze duren automatisch maar 20 seconden. Elke inleider heeft dus maar 6 minuten en 40 seconden. Hierdoor wordt hij of zij gedwongen de kern van haar boodschap de zoeken of een beeldende anekdote te verzinnen. Hierdoor komt de boodschap veel beter hangen, zeker als er vervolgens uitdieping plaatsvindt.

De aanpak

Pas het in een breder kader

 • Pecha Kucha is slechts een middel, zeker geen doekl, het bied deelnemers de kans inspirerende verhalen, of anecdotes uit te wisselen, en biedt of een aanzet voor een discussie of andere werkvorm, of een verfrissend alternatief voor de powerpoint.
 • Inleiders krijgen 6 minuten en 40 seconden om met behulp van 20 beelden een verhaal te vertellen.
 • Geschikt als inleiding of als trigger in een een workshop, consortium overleg of congres. Zeker bij een overleg waar verschillende intiatieven zich presenteren, helpt dit de aandacht vast te houden.

Goede voorbereiding

 • Geef helder aan de inleiders door wat je verwacht, en een deadline, zodat je tijd hebt om het aan te passen.
 • Check of er inderdaad alleen maar beeld gebruikt wordt. Eén of twee slides met text kan je natuurlijk wel toestaan., zeker als de deelnemers nog niet ervaren zijn.
 • Zorg dat alle slides op automatisch staan, en bespreek dit ook met de inleiders, dat geeft juist de dynamiek.
 • 5 à 6 achter elkaar is een goede imbedding

Verdieping

 • Zorg dat er in ieder geval ruimte is voor of veel vragen, of een panel discussie. Een alternatief kan zijn om mensen voor een poster daarna te laten plaatsnemen, zodat er ruimte is voor gesprekken en daarmee het een kleine kennismarkt wordt.
 • Als je het gebruikt als inleiding voor een workshop, zorg dat het helder is op welk onderdeel van het verdere programma de pecha kucha betrekking heeft, en denk van te voren over hoe de beelden eventueel terug kunnen komen.

Alternatieven

 • De laatste slide kan eventueel worden gebruikt met bijvoorbeeld muziek. Ook wordt er wel eens ruimte gegeven aan een commentator om direct één opmerking te maken binnen de tijd van een sheet.
 • Als het vooral gaat om powerpointmoeheid te bestrijden, dan kan je ook kijken naar www.prezi.com. Prezi verandert het idee van een presentatie van een serie Dia’s naar een reis over een oneindig canvas.

Resultaat

Pecha Kucha biedt mensen de mogelijkheid om verschillende casussen snel voor het voetlicht te brengen, en mensen in de modus te brengen om daar iets mee te doen, in plaats van juist passief te worden van bulletpoints en dia’s

By the way

Vooral veel sprekers kunnen afgeschrikt worden doordat ze bang zijn dat ze niet alles kunnen vertellen. Breng dus goed over dat ze op deze manier juist de kern van boodschap kunnen overbrengen.

Wie

Deze techniek is makkelijk in te passen. Of je hem zelf doet of laat doen, hangt dan ook vooral af van het bredere programma waarin je hem toepast.