World Café; een simpele Large Scale Intervention

17/09/2012 Door Rick Lindeman

Om de week mee te beginnen een simpele werkvorm, het worldcafé.

Vorige week faciliteerde ik voor Duurzame Energie Nederland een World Café rond samenwerking tussen verschillende programma’s rond duurzame energie. Ik koos voor het zogenaamde Wereld Café, het world café. Dit is een voorbeeld van een (simpele) large scale interventie. Of te wel, hoe krijg je discussie op gang in een wat grotere groep mensen.  Zonder in gekrakeel verzeild te raken en het over zinnige dingen te hebben.

Hoe werkt het World Café?  Er zijn verschillende varianten, maar meestal werkt het ongeveer zo. De aanwezigen zitten met 5-7 personen aan een tafél. Er wordt geprobeerd een informele café setting te creëren. Bij elke tafel staat een onderwerp centraal.

 

Untitled

Er zijn diverse rondes, met in elke ronde een opvolgende vraag, passend bij een fase in het creatieve proces. Bijvoorbeeld –
1. Wat zijn de knelpunten (inventarisatie)
2. Wat zijn de oplossingen hiervoor (brainstorm)
3. Welke hebben hiervan de meeste kans (convergentie)
4. Werk er één uit (vervolg)

Tot zover lijkt het een gewone brainstorm. Het geheim zit in wat tussen de rondes gebeurt. Men wisselt van tafel. Eén iemand blijft zitten om uit te leggen wat er in de volgende ronde in is besproken. Zo verandert steeds de groep. Ook kan iedereen over meerdere onderwerpen meepraten en krijgt het gevoel te hebben bijgedragen. Als slot wordt dan bijvoorbeeld de plannen van aanpak aan elkaar gepresenteerd.

De stichting om de wereld te verbeteren door samenwerking (vandaar World Café) heeft de werking van het World Café in zeven principes samengevat

1. Bepaal de context
2. Creëer een gastvrije omgeving
3. Onderzoek de vragen die belangrijk zijn
4. Moedig iedereen’s bijdrage aan
5. Verbindt verschillende perspectieven
6. Luister naar elkaar voor patronen en inzichten
7. Deel elkaars ontdekkingen.

 

p.s. er is ook een world café community