Kenniscommunity Groepsfacilitatie

Rick Lindeman is sinds kort lid van de inspiratiegroep van de kenniscommunity groepsfacilitatie.

De KennisCommunity groepsFacilitatie (KCF) is opgericht door het moderatorenteam van Agentschap NL en bedoeld om kennis over groepsfacilitatie uit te wisselen tussen moderatoren (facilitatoren) die voor of bij de overheid faciliteren.

De gemeenschap bestaat uit een actieve Linkedin gemeenschap en fysieke bijeenkomsten. Zij wordt gekenmerkt door een hoog “voor-en-door-gehalte”. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld StorytellingMeervoudige Intelligentie, Facilitatorstijlen of het U-proces.

Kcf schetsschuit

 Thema in 2014 is Out of Control

– Een blog over dit thema

– Bijeenkomst 1: Energieke Natuurlijke Perspectieven

– Bijeenkomst 2: KCF Filmmiddag: Contact