Faciliteren

Wat doet een Facilitator eigenlijk? Waarom zou je die inhuren. Dit filmpje geeft een mooi antwoord:

Een facilitator (van Latijn facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- enveranderingsprocessen op gang kunnen komen.

De functie van facilitator wordt wel vergeleken met die van de vroedvrouw, omdat ook de bijstand van deze weliswaar een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van een – al dan niet voorlopig – eindresultaat, maar desondanks op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk is.

Naast de benodigde intellectuele bagage en een ruime praktische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen, vergt de rol van facilitator vooral een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen.

In Nederland is de beroepsvereniging van Facilitatoren de IAF-Chapter Nederland. Hierbij is het Faciliteer Atelier aangesloten en haar facilitators door gecertificeerd.. Daarnaast maken we deel uit van de Kenniscommunity groepsfacilitatie.