Teamontwikkeling

04/11/2011 Door Rick Lindeman


Bij Agentschap NL hebben we samen met Ardis gekeken naar de teamontwikkeling in onze veranderende organisatie. Je kan naar de organisatie kijken vanuit verschillende perspectieven. Vaak wordt er gekeken naar de samenstelling van de een team. Door middel van methodes als Belbin of MBTI worden mensen in hokjes verdeeld. Een ideaal team bestaat dan vaak uit een diversiteit aan verschillende types die elkaar aanvullen.

Een ander manier zijn thema’s die binnen een team leven. Hebben ze gezamenlijke doelen? Vertrouwen ze elkaar? Spreken ze elkaar aan op hun gedrag en prestaties? Voelen ze verbinding? Met welke attitude kijkt het team tegen de organisatie aan? Voor elk team zal het ene of het andere issue op een bepaald moment in de ontwikkeling centraal staan.

Die ontwikkeling bestaat bestaat uit een aantal fases. In het begin zit een team nog in een vormende fase (‘forming’), dan volgt een woeste ontwikkel fase waar posities worden verdeeld (‘storming’). Als een team normaal presteert zit het vaak in de ‘ norming’ fase, het is dan wel vaak intern gericht. De meeste prestatie komt vaak van een team in de ‘performing’ fase), waar een team elkaar stimuleert en vaak open staat voor impulsen van buiten. Tenslotte is er ook nog de ‘mourning’ fase, voor als het team ophoudt te bestaan. Een team kan tussen al deze fasen heenschuiven als er iets gebeurt. Een norming team zou bijvoorbeeld terug kunnen vallen in de storming fase  fase wanneer een manager een ongelukkige ingreep doet. Hiernaast is het ook interessant te kijken naar het systeem: hoe werkt de motor van het team, hoe loopt de onderstroom?

Wat betekent dit nu voor de facilitator? Allereerst moet je bij een teamsessie extra aandacht geven aan de start. Zorg voor een goed mandaat, en dat het stokje wordt overgedragen. Besteed tijd en aandacht aan de sfeer en de binnenkomst zodat mensen zich veilig voelen. Zorg voor een programma met een goede rode draad, waar ruimte is voor diverse typen mensen en leerstijlen. Check niet alleen de vraag bij de manager, maar probeer in de voorbereiding te voelen waar probleempunten zouden kunnen zitten en wat nu eigenlijk het issue is.

Je hebt ook een aantal mogelijkheden tot interventie: luister hoe mensen iets zeggen,  luister wat er gezegd wordt, wat er gevoeld wordt en welk gedrag je ziet. Vervolgens kan je ingrijpen op de inhoud, de procedure of de relatie tussen jou en de groep. Het laatste is het meest ingrijpend, en je kan dan vaak niet niet meer terug,

Het is geen makkelijke rol, die van een facilitator in een teamsessie, maar aangezien ook in een inhoudelijke sessie altijd ook andere dingen spelen, is het zeer nuttig om je in je voorbereiding ook met dit aspect bezig te houden.

De hele Mindmap hierover is hier te vinden: iBlueSky-Teamontwikkeling