rick filosofeert

elitair, elegant, arrogant, sinds 14 mei 1977

Internationale ontwikkelingen rond reisplanners
Maart 2008


De afgelopen jaren is er in Nederland veel gebeurd rond reisinformatie. Zo is het steeds makkelijker om actuele informatie te krijgen gedurende de reis. De NS bieden bijvoorbeelde actuele vertrektijden aan die ook via de telefoon te benaderen zijn. Ook is er met behulp van Falkplan en de mobiele site van 9292 makkelijk om een reisadvies te krijgen. Het project van Falkplan kreeg subsidie van het programma Mobiliteitsmanagement.

Ook is er veel nieuws te zien vanachter je computer. Als je een huis bekijkt om te kopen via Funda, kan je nu een eerlijk reisadvies vanaf dat huis naar je werk krijgen. Dit is gebaseerd op de reiswijzer van de reisinformatiegroep. Dit Mobilteitsmanagement-project geeft een vergelijking tussen auto en ov gebaseerd op historische file gegevens. Het blijkt uit onderzoek van 9292 dat dit kan leiden tot 1 procentpunt meer ov-gebruik, omdat de werkelijke autoreistijden worden gebruikt. Ook een mooi voorbeeld is de site Traphic die grafisch overzichtelijk de stand van het vaderlandse wegnet én van spoornet laat zien.

Nederland loopt voorop op het gebied van reisinformatie. Toch zijn er ook in de ons omringende landen mooie voorbeelden. In het Verenigd Koninkrijk was het lang moeilijk om een goed reisadvies te krijgen. Dit kwam voornamelijk door de opslitsing van British Rail in veel verschillende bedrijven. Hierdoor was het moeilijk een volledig overzicht te krijgen. Transport Direct biedt dit nu wel. De site kan nog veel meer: het grafisch selecteren van bestemmingen, feedback over de Co2 emissie die de reis produceert en een vergelijking inclusief auto èn vliegtuig.

De reisplanner van de Duitse Bahn biedt al jaren reisinformatie voor internationale reizen, ook als die niet door Duitsland gaan. Het Tijdschrift Verträglich reizen, het duitse tijdschrijft voor milieubewust reizen biedt ook een mooi dienst aan. Een volledig overzicht hoe je in vele buitenlanden met de het openbaar vervoer kan komen. Het biedt veel mooie kaarten. Een ander mooi initiatief is iMetro, een mobiele applicatie die het ov-net van vele honderden steden in de wereld aanbiedt. Deze worden allen bijgehouden door vrijwilligers. Zo heeft de schrijver deze Utrecht toegevoegd . Deze is te bereiken via Wap, Internet, PDA, en bijvoorbeeld te integreren in een persoonlijke startpagina als iGoogle en Netvibes.

SenterNovem is deelnemer in het project Link. Dit probeert de reiziger die verder gaat dan een ritje van Amsterdam naar Groningen te helpen door aanbieders van vervoer en informatie aan elkaar te koppelen. Hieraan doen partners uit 11 landen mee. Dit soort persoonlijke informatie is natuurlijk maar een deel van het verhaal, ook ontwikkelingen rond actuele informatie gaan nu heel snel, bijvoorbeeld door de lancering van het Transmodel platform. Hierin worden specificaties gesteld voor reisinformatie, waaruitdan weer allerhande toepassingen kunnen worden ontwikkeld. In Alkmaar is hiervoor in maart een eerste proef van start gegaan. De reisinformatie wereld begon vaak met het ontwikkelen van interessante technische diensten. Nu lijkt deze markt volwassen te worden en er een doorbraak aan te komen.