rick filosofeert

elitair, elegant, arrogant, sinds 14 mei 1977

Stadsgeschiedenis

Voor de keuzenvakkengids

Docent: H. Beliën (en gastdocenten)
Trimester: Tweede of Derde
Studielast: 7 Punten
Toetsvorm: Tentamen
Literatuur: Reader (ƒ 30) en enkele boeken (ƒ100), totaal 700 pagina’s
Faculteit der Geesteswetenschappen

Herman Beliën organiseert jaarlijks een collegereeks voor contractstudenten. Ook voor planologiestudenten kunnen deze vakken zeer interessant zijn om eens met een andere bril dan de planologische naar een stad te kijken.

In ‘97-’98 organiseerde hij Amsterdammers en hun stad, waar door middel van colleges en wandelingen een uniek beeld van Mokum en haar geschiedenis werd gegeven. In 98’-’99 ging de collegereeks over Hollandsche Steden ten tijde van de Republiek, waarvoor er naast een aantal colleges excursies naar een aantal steden werden georganiseerd. In ’99-’00 wordt de Amerikaanse stadsontwikkeling vanaf Nieuw-Amsterdam tot heden besproken met een mogelijkheid tot een excursie naar de Verenigde Staten.

Ik heb aan de laatste twee reeksen meegedaan. Het is een heel andere manier van college volgen. Allereerst door het groot aantal bejaarden dat de reeksen volgt. Het is een rare ervaring om samen met die mensen een vak te volgen. Wijsneuzen zijn het. En traag. Maar ook wel heel grappig.

Daarnaast is er de Bourgondische wijze van presenteren van de geboren Beverwijker die om aandacht vraagt. Hij grapt, betrekt de wereld op zichzelf en overstroomt je met nutteloze details. Heel amusant, maar soms moet je zelf wel erg veel kaf doorstaan om bij het koren uit te komen. Toch is het te hopen dat Marijke van Schendelen, u allen bekend en volger van de reeks over Amerika, hier wat van oppikt.

In de derde plaats was het karakter van de excursies in ‘98-’99 zo dat er al snel een hechte groep studenten werd gevormd, dat destijds in mijn door stage getergde leven wel erg prettig was. Ik hield er zelfs nog een relatie aan over!

Concluderend kan je zeggen dat het een erg leuk vak is, waar je wel aardig wat voor moet lezen. Je leert er niet direct iets planologisch van, maar je wel er met een heel ander manier van naar steden kijken en meer een lijn in de ontwikkelingen zien,. Een aanrader als je een leuk keuzenvak naast een aantal droge planologische vakken zoekt.

Rick Lindeman